Israel Miff ble grunnlagt for å være en møteplass og en støtte for israelere i Norge. Dette gjelder enten man har bosatt seg i Norge eller man er her midlertidig.
Vi har egne temakvelder og ikke minst, vi har en egen epostliste hvor man kan stille spørsmål og bli kjent med andre.

Antall medlemmer er økende og vi har snart 10 000 medlemmer. De fleste medlemmene er bosatt i Oslo området, men det er medlemmer spredd over hele Norge. Så det er mange muligheter for å knytte kontakter uansett hvor man bor.
Ettersom vi vet at det ikke er alle som har muligheten til å besøke Oslo, så har vi også lagt opp til aktiviteter i andre deler av landet. Så mulighetene er mange uansett hvor man bor.

Vi jobber også med å informere om Israel og spesielt om Midtøsten konflikten. Vi er opptatt av at media presenterer et balansert bilde av konflikten. Det er ikke bare media som er opptatt av Israel og Midtøsten. Vi har laget flere forskjellige informasjonshefter og annet som kan brukes i undervisning eller lignende. Det er også i perioder stort behov for paneldeltakere og her stiller vi gjerne opp så langt vi kan.
Har du behov for informasjonsmateriale eller vil hjelpe oss i dette arbeidet ta kontakt! Vi trenger alltid debattdeltakere og personer som kan hjelpe i vårt informasjonsarbeid.

Takket være vårt økende medlemsantall så har vi forhandlet frem en rekke gode avtaler med forskjellige bedrifter. Dette inkluderer alt fra strømavtaler til rabatter på klær og drivstoff. En komplett og oppdatert medlemsliste leveres halvårlig til medlemmene.

Styret og administrasjonen

Israel Miff har et demokratisk valgt styre som består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Disse er valgt av medlemmene fra medlemsgruppen og halve styret er på valg hvert år.

Styret møtes en gang i måneden for å diskutere saker som er meldt inn til styret. Sakene kan meldes inn per epost eller per vanlig post.

Den daglige driften av organisasjonen drives av en daglig leder og to kontormedarbeidere. Disse ansettes for to år av gangen og rapporterer til styret. Daglig leder er ansvarlig for å svare på henvendelser fra media og andre. Organisasjonen har avtale med et PR-byrå som fungerer som et rådgivende organ ved behov. De kan og hjelpe å utforme spesifikke kampanjer ved behov.

Daglig leder og kontor medarbeiderne er ansvarlig for utforming av nyhetsbrev, kontakt med medlemmer og lignende.