Midtøsten konflikten er ikke et enkelt tema. Det er ofte mange følelser involvert. Det har dessverre vært noen negative hendelser i perioder hvor konflikten i Midtøsten blusser opp.

Av denne grunnen så har vi valgt at medlemmer og andre må ta kontakt med oss per epost først. Så vil vi oppgi adresse via epost på kontakt@istrael-miff.no

Adressen vår er og oppført i nyhetsbrevet som sendes ut til medlemmene.
Ønsker du å sende oss et brev så kan dette sendes til:
Postboks 43
0031 Oslo

Vi ser frem til å høre fra dere.