Vi har mye spennende på planen for det neste halvåret. Noe er spikret allerede, mens det er noen arrangementer som ikke enda er fastlagt i tid.

Oktober 15: Vi inviterer til et spennende kulinarisk møte med Israel i våre lokaler. Casinoservice.org har sponset oss med midler så vi har kunne leie inn en kokk som skal hjelpe oss å lage et festmåltid. Takket være vår sponsor er dette gratis for alle medlemmer.

Oktober 28: Vi ønsker velkommen til en debattaften med tema: ”Medias fremstilling av Israel”. Vi håper at emnet vil interessere og har invitert representanter fra media.

Ikke datofestet enda: Vi ønsker å ta være på våre tradisjoner, men samtidig være deltakende i julefeiring. Dette kan være problematisk og vi ønsker å invitere til en diskusjonskveld hvor foreldre kan diskutere hvordan de håndterer skolearrangementer, nisseverksted og annet.

Ikke datofestet enda: Årsavslutning. Vi inviterer til fest i egnete lokaler. Dette er en årlig begivenhet hvor mange medlemmer er involvert i dekorering og organisering. Dette året har vi fått ekstra bidrag fra casinoservice.org som gjør at vi kan se etter et større lokale. Tilbakemeldingene etter fjorårets fest var at størrelsen på lokalet var et problem.
Vi jobber også med å få til en god avtale med hoteller i nærheten for å kunne sikre overnatting til en god pris for de som kommer langveis fra.

Aktiviteter på nyåret: Vi er i dialog med flere foredragsholdere for å kunne tilby spennende og interessante foredrag og dialogmøter.
Det er og planlagt mer uformelle sammenkomster for å kunne knytte kontakter.

Vi planlegger også en tur til Israel. Denne vil både ha et kulturelt aspekt, med guidet tur. Hvis det er interesse, så kan vi og legge opp til møter med investorer og bedrifter som er åpne for samarbeid. Dette vil kun bli gjennomført hvis det er nok interesse. Det sendes ut et påmeldingskjema i god tid før turen. Her kan man markere om man er interessert i å ha møte med bedrifter.

Israel Miff er opptatt av å følge med i nyhetsbildet og ikke minst, reagere på det som skjer i verden. Derfor vil vi invitere til møter som tar opp aktuelle problemstillinger. Erfaringen tilsier at vi har mellom 2 til 5 slike møter i løpet av sesongen.