Israel Miff er en møteplass for israelere som bor i Norge, enten man har bosatt seg her eller bare skal jobbe her noen år. Vi er en relativt ny organisasjon, som ble grunnlagt i begynnelsen av 2000 tallet. Organisasjonen har et todelt formål; fungere som en samlingsplass og jobbe aktivt for å sikre en rettferdig fremstilling av Israel i media.

Hvor du finner oss

Vi holder til i et koselig lokale i Oslo, hvor vi har tilgang til møterom og en kantine i tillegg til kontor. Alle er velkomne til å stikke innom for en kopp kaffe og en prat, men det kan lønne seg å ringe først. Vi er stort sett alltid inne på kontoret, men ettersom vi kun er 3 på kontoret kan det inntreffe at ingen er på kontoret.

Vi er tilgjengelig på telefon og på mail. Vi svarer på mail så fort vi kan, vanligvis i løpet av 24 timer på virkedager. Både medlemmer og ikke medlemmer kan ta kontakt med oss.

Medlemstall

Vi er glade for å kunne melde at medlemstallet er økende. Vi har nå passert 9000 medlemmer og håper å nå 10 000 i løpet av dette året. Jo flere medlemmer vi har, jo bedre avtaler kan vi få til med forsikringsselskaper, telefonselskaper og andre.
Vi ønsker oss flere medlemmer og vil understreke at man ikke må komme fra Israel for å være medlem. Alle som ønsker det kan bli medlem, men det er viktig å understreke at vi er en pro-Israel organisasjon.

Praktisk hjelp

Hvis du nettopp har kommet til Norge så kan vi hjelpe deg med å løse praktiske oppgaver som å lese boligkontrakter, arbeidskontrakter og mye annet. Vi følger boligmarkedet nøye og vil derfor kunne gi deg råd i forhold til leie og eierskap av bolig.
Vi hjelper selvsagt også medlemmer som har bodd i Norge i lengre tid.

Vi har også inngått avtaler med flere bedrifter, slik som norskelån.com  som bidrar med penger. I tillegg har vi forhandlet frem flere gode avtaler med mobiloperatører. Dette sikrer deg en lavere pris på abonnement og telefoner. Vårt høye medlemstall gjør at vi også har laget gode avtaler med forsikringsselskaper. Motebutikker, både på nett og vanlige butikker, gir Israel Miff medlemmer gode rabatter på forskjellige produkter. I tillegg får våre medlemmer muligheten til å delta på eksklusive motevisninger. Et medlemskap hos oss vil derfor gi deg muligheten til å spare penger på en rekke forskjellige produkter.

Vi kan og være med på møter hvis du føler behov for å ha en støttespiller og spesielt noen som har inngående kunnskap til det norske systemet. Vi har ikke, per i dag, advokater i staben, men vi har mye erfaring med å delta i slike møter. Skulle det være behov for å involvere en advokat, vil vi kunne hjelpe deg å finne en med kunnskap om akkurat det feltet du trenger.
Dette året har vi også vært så heldig at vi har fått et reisestipend av norskelån.com . Så vi vil i år kunne reise til byer og tettsteder utenfor Oslo området. Vi kan derfor tilby oss å hjelpe og delta på møter over hele Norge.

Det kan være vanskelig å komme til Norge med barn. Det er mye som skal ordnes slik som barnehage og skolestart. Dette er noe vi kan hjelpe deg med. Vi har laget et hefte som forklarer hva barnepedagoger, lærere og andre forventer av dere som foreldre. Vi informere også om hvilke etater man skal kontakte.

Hvis man skulle være så uheldig å bli syk, i en kortere eller lengre periode, så har du rett på hjelp fra det norske helsevesenet og økonomisk støtte fra NAV. I de fleste tilfeller går dette svært greit, men i tilfeller med langvarig sykdom så kan det være behov for ekstra hjelp i møte med NAV. Vi blir gjerne med for å kunne gi råd og hjelpe deg med det byråkratiske skjemaveldet. I utgangspunktet vil det være medlemmer som har erfaring som blir med på slike møter. Skulle det være behov for mer assistanse, så kan vi anbefale en rekke forskjellige advokater.

Forretningsmuligheter i Israel og i Norge

I tillegg til generelt informasjonsarbeid om Israel så ønsker vi og å hjelpe norske bedrifter å etablere gode og profitable samarbeid med bedrifter i Israel. Det er mange gode investeringsmuligheter, enten man ønsker å investere i bedrifter som er etablert i Israel, starte en ny bedrift, importere eller eksportere. Mulighetene er mange og vi tilbyr våre rådgivingstjenester gratis.

Vi kan være til hjelp med å diskutere om ideens potensiale og ikke minst, vi kan hjelpe deg å finne de rette samarbeidspartnere. Slik kan vi være med på å gi deg en god start.

Vi kan og formidle kontakt til bedrifter i Israel og i Norge som kan hjelpe med de praktiske detaljene. Takket være pengebidrag fra norskelån.com  har vi muligheten til å jobbe aktivt med dette prosjektet. Som også er Norge største sammenligning nettsted for alle som ønsker å låne penger

Det er viktig å presisere at våre rådgivingstjenester bare er ment som en hjelp i oppstartfasen. Vi kan ikke ta på oss lengre oppdrag eller gå inn aktivt i bedrifter for å hjelpe dem å vokse. Dette er det andre eksperter som kan hjelpe med.